Tvoríme právne riešenia.

Veríme, že pre každú odvážnu výzvu a pre každú situáciu existuje optimálne riešenie. Sme pripravení ponúknuť Vám ho. Pritom veríme, že najlepšie riešenie nikdy nie je v texte zákona, ale je ho vždy potrebné hľadať v širších súvislostiach.

Chránime Vaše hodnoty

Bez ohľadu na to, či potrebujete chrániť svoje právo, slobodu, firmu, peniaze, nehnuteľnosť, know how, autorské dielo, dôstojnosť či inú hodnotu, sme tu na to, aby Vaša zákonná ochrana nebola len zápisom v zbierke zákonov.

Šetríme Váš čas

Čas sú peniaze. Sústavne študujeme právo, aby ste ho nemuseli študovať Vy. Nás právo baví, Vás nemusí. Vy sa namiesto štúdia práva či prípravy právnych dokumentov môžete venovať tomu, čo Vás baví alebo tomu, čo Vám prináša osoh.

Bojujeme za Vás

Keď je potrebné bojovať za Vaše práva na súde, na úradoch, na obchodnom rokovaní či na inom právnom bojisku, právnik spravidla býva tým rozhodujúcim faktorom pre konečný výsledok, neveríte?

Analyzujeme a optimalizujeme
riziká

Právo je pre neznalých hrozbou pre znalých výhodou. Je výhodou poznať právne riziká, najmä pred závažným rozhodnutím. Nakoľko právny systém je nielen komplikovaný, ale často si protirečí a je často nefunkčný, je dobré reálny odhad právnych príležitostí a rizík zveriť do rúk skúseného právnika.

Počúvame Vás, aby sme si lepšie porozumeli

Na to, aby sme klientovi ponúkli optimálne právne riešenie, musíme ho najprv dobre pochopiť. A keď klientovi ponúkame riešenie, snažíme sa, aby bolo podané pokiaľ možno čo najzrozumiteľnejším a najjednoduchším spôsobom, aby klient dobre porozumel nám.

Robíme za Vás veci, ktoré radšej prenecháte iným

Či už ide o komunikáciu s právnikom protistrany, s bývalým partnerom, komunikáciu s úradmi a úradníkmi, či o komplikované úpravy právnych textov, radi Vás od takýchto vecí odbremeníme.