• jeden z mobilných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu,
  • najvýznamnejší slovenský operátor pre železničnú nákladnú dopravu,
  • nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou alkoholických a nealkoholických nápojov,
  • nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektrotechniky,
  • spoločnosť so zahraničnou účasťou podnikajúca v oblasti výroby a distribúcie záhradnej a lesnej techniky,
  • spoločnosť so zahraničnou účasťou podnikajúca v oblasti potravinárstva,
  • viaceré orgány verejnej správy a obce,
  • viaceré spoločnosti podnikajúce v oblasti zdravotníctva,
  • viaceré spoločnosti podnikajúce v stavebníctve a developerstve,
  • významná cestovná kancelária,
  • významná stávková kancelária.

Poznámka: Podľa pravidiel vydaných Slovenskou advokátskou komorou sme oprávnení poskytovať konkrétne informácie o našich klientoch iba stanovenou formou a iba s predchádzajúcim súhlasom každého klienta s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.