Každý právny problém má riešenie.

My Vás s ním oboznámime.


obr
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, založená na pevných etických zásadách a morálnych hodnotách, rozvíjajúcich myšlienku poslania a podstaty advokácie, vyznačujúca sa vysokou úrovňou profesionality a kvalitou poskytovaných služieb, individuálnym proaktívnym prístupom ku každému jednému klientovi a bohatými profesijnými skúsenosťami.

Základnou filozofiou kancelárie je poskytovanie komplexných vysokokvalifikovaných právnych služieb v oblasti súkromného práva na báze osobitého prístupu ku každému klientovi. Naša činnosť sa vyznačuje vysokou mierou kreativity a flexibility pri uspokojovaní potrieb našich klientov, schopnosťou nachádzať nové riešenia a neuspokojením sa s rutinnými postupmi. Samozrejmosťou je maximálna diskrétnosť pri riešení akéhokoľvek problému, s ktorým sa na nás klient obráti.

Právnici našej spoločnosti majú bohatú prax pri poskytovaní právnych služieb obchodným spoločnostiam a iným podnikateľským subjektom. Každý z nás je schopný zameriavať sa na určitú oblasť práva, čo garantuje našim klientom, že im aj v dnešnej dobe ustavičných zmien právneho prostredia, poskytneme vždy maximálne kvalifikovanú právnu pomoc. Ku každému problému klienta pristupujeme komplexne, čo znamená, že ho skúmame z pohľadu všetkých právnych oblastí, ktorých sa môže týkať.